skillinge.net

 

Om Skillinge Leje

 

Skillinge Leje Samhällsförening (Lejet), som startade 1990, har som ändamål att vidta och samordna åtgärder avsedda att främja samhällets utveckling och invånarnas trevnad och att föra samhällets talan utåt. Alla som bor på Skillinge, Norrekås och Örnahusen med omgivande bygd samt personer som vill verka för Skillinges bästa kan bli medlemmar.

Lejet värdesätter högt att Skillingebor och andra intresserade av Skillinge ska ges en möjlighet att dels bakåt i tiden genom existerande bilder kunna följa Skillinges utveckling och dels ges möjlighet att själva kunna bidra med nya bilder till det som går under benämningen Skillinge Bildsamling och som kan sägas ge framtiden en bild av Skillinge här och nu och framåt.