skillinge.net

Skillinge leje logo

 Eve Ask på Spraggehusen av Charlotte Kronlund

Du kan köpa boken 325:- från Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne osterlent.nu@gmail.com – Kristina Allvar – ordförande

Den siste ålafiskaren?


Nyinflyttad till Österlen tog det förstås inte lång tid att hitta till havet och de milsvida stränderna, där man bra dagar kan ana siluetten av Bornholm utmed horisonten.

Så en tidig morgon satt han där, Eve Ask, i rutig skjorta och slitna blåbyxor, med ryggen böjd över ett av de äldsta hantverken i vår historia, att böda garn. Honom har jag fått följa med min kamera, och nu finns det dokumenterat, hela året med ålafiskaren Eve Ask på Spraggehusen.

Dagens ålafiskare, som har Havs- och vattenmyndighetens tillstånd att fiska ål, får inte överföra det till någon annan.

Eves tillstånd går ut i mars år 2024.

Då försvinner hans verksamhet, redskap och kunskap.

 

   Kontaktuppgifter:

   Terry Hannington

   Timmermansgatan 62

   27660 Skillinge

   Sverige

   tel: +46 708 767 544

   e-post: info@skillinge.net

   Myndigheten för press,  radio och tv har

   enligt 1 kap. 5 §

   yttrandefrihetsgrundlagen utfärdat

   utgivningsbevis nr 2020–003

   för databasen “skillinge.net”