skillinge.net

Skillinge Teater – lite historik

Skillinge Teater – så började det.

År 1994 förvärvade  Katarina Zell och Mikael Strandberg, denna gård och bildade Skillinge Teater AB. Gården ligger i det lilla fiskeläget Skillinge på Skånes sydostkust. 3,5 mil öster om Ystad och 1 mil söder om Simrishamn. Fastigheten består av fyra olika byggnader på totalt ca 1.000 kvm. Tomten är på ca 6.000 kvm inklusive den stora parkeringsplatsen. Målsättningen var att spela teater i den stora ladan under sommartid och i foajén under andra delar av året. Samt att bygga upp en fungerande teater också vad gäller utrymmen för dekorbyggnation, repetitioner, administration etc. Det vill säga allt som hör till att producera en teaterföreställning.

Katarina och Mikael hade sen 1990 turnerat i hela Sverige med egenproducerade föreställningar med inriktning på att spela klassikerna på få skådespelare, med fabeln i centrum och med fullödiga karaktärer. Hamlet med en skådespelare, Othello med två, Euripides Ion med tre och hela Aiskylos triptyk Orestien med tre skådespelare och två sångare. På somrarna spelade vi på Glimmingehus. Men vi behövde en egen teater.

En omfattande men varsam renovering vidtog. Nästan samtliga fönster i byggnaden var sönderslagna och mycket var förfallet efter att gården stått tom i över ett decenium. Byggmästare Stenkilsen byggde husen1933-34 och om honom sas det att ; ”där han la en stein där lå den”. Så själva grunden var dock i mycket bra skick och taket hade hindrat regn från att tränga in i vitala delar av byggnaden. Förutom att städa städa bort årvis av smuts installerades kommunalt vatten och avlopp, nya elledningar drogs, väggar revs och nya dörrar öppnades, toaletter installerades, ett kök, kontor, personalutrymmen och loger iordningställdes etc etc. Stor hjälp fick vi arkitekten Göran Söderberg och av många Skillingebor för att till den första juli 1995 kunna inviga Skillinge Teater.

Bygdens angagemang ledde sedermera till att föreningen Skillinge Teaters Vänner bildades hösten 1995 med ändamål kort och gott att på olika sätt främja teaterns verksamhet.

I december 1994 anställdes byggnadssnickare Lennart Nilsson som varit ovärderlig för teaterns tillkomst. Han var teaterns allt-i-allo, trollkarl och far till trollkarlarna Ola och Malin Nilsson och ansvarade bland annat för de olika tillbyggnader och förbättringar som hela tiden skedde, samt för underhållet av byggnaderna. Troligen var det han som tog emot din biljett när du gick in i salongen till någon av våra föreställningar.

Under åren har där varit många olika aktiviteter. I slutskedet av andra världskriget sägs det att kavalleriet hade uppsamlings-plats för hästar i den nuvarande salongen där det då var jordgolv

 

I utrymmet bakom scenen fanns en elkvarn i tre våningar som var i drift fram till mitten av 1950-talet och på stora scenen var en silo från golv till tak installerad. Över halva salongen fanns ytterligare ett golv där logdans sägs ha ägt rum. Och under stora scenen förvarades potatis till försäljning. I den nuvarande foajén och i de två våningarna ovanför densamme var det under en period uppfödning av tusentals kycklingar. Liksom i gårdshuset som idag inrymmer övernattnings-möjligheter för gästande artister.

I byggnaden som är belägen närmast havet och som fungerar som repetitions- och kurslokal och vår tredje scen, kunde man under många år inhandla grönsaker som var odlade på åkrarna runt teatern. Det hände även att golvet i det dåvarande fryshuset spolades och fungerade som skridskobana för traktens barn. Vid renoveringen vinnlades om att bevara den ursprungliga stämningen i byggnaderna som vi uppfattat den.

Teatern invigdes alltså 1 juli 1995. Invigningsföreställningen blev en oförglömlig kväll som varade i fem timmar med 60 artister på scenen inklusive Skillinge Teaters egen kör ledd av Lars Magnus Magnusson. Alla medverkande vid invigningen ställde upp gratis för att stödja teaterns tillkomst.

Mikael Strandberg dog i december år 2000, sörjd av så många, efter en kort tids sjukdom. Katarina Zell drev Skillinge Teater ytterligare 16 år fram till och med 2016.

© Katarina Zell Strandberg 1/11 2021

IMG_3991
IMG_3980
IMG_3992
vlcsnap-2021-10-14-03h41m29s565
img20211008_08023690

Skillinge Teater invigning 1995 – 2,38 timmars video

Filmen – Per Mattson