1980-talet Hamnfest

Bilder från Skillinge Hamnfest, som genomfördes årligen under 1980-talet med början 1981. Här har du en årgång, kanske från 1981,