2024 04 11 BOSK Gösta Werner

Tidigare Borrby och Skillinge Konst Förening nu Österlen Konstförening.
Ander Hanser och Mats Ceder - Ordförende BOSK. Film visning Gösta Werner Museum
Charlotte Adde
Lena Nydahl och Terry Hannington