2022 12 01 Dafvid Hermansson, Kiviks museum, berättar om Ravlunda skjutfält och byarna som försvann