1995 Scener från invignings video

Sture Mattsson
Frivilliga skillingebor hjälpte till med att skapa Skillinge Teater
I mitten Walde Bengtsson
Turistchef Margaretha Hemne, Tom Ekström
Rolf Lantz och Yrsa Karlsson